Bogumiła Naruszewicz
Zagroda Edukacyjna „Gajówka Głuszec”
Borówki 25
59-706 Gromadka
tel. 75/ 738 24 60
tel. kom. 691 728 419
e-mail: bogusiana@wp.pl