Zagroda Edukacyjna
Kraśnik Dolny 60
59-700 Bolesławiec
Osoba do kontaktu: Anetta Kamińska, tel. kom. 695 423 024, e-mail: wioska6zboz@o2.pl