Fundacja Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki
„Fopit-Gobi”
Raczkowa 2b
59-241 Legnickie Pole
tel. kom. 721 025 027
e-mail: biuro@fopit-gobi.org