• Bagno – Wyższe Seminarium Duchowne Księży Salwatorianów z parkiem w stylu angielskim (6 km)
• Brzeg Dolny – Zespół Pałacowo–Parkowy (11 km)
• Golina – Ośrodek Wypoczynkowy SW (18 km)
• Trzcinica Wołowska – ostoja susła moręgowatego (22 km)
• Głębowice – obiekty poklasztorne (23 km)
• Trzebnica – Sanktuarium Św. Jadwigi (27 km)
• Lubiąż – Klasztor pocysterski (30 km)