Ekomuzeum Osady Rybackiej w Dziewinie
Joanna i Mariusz Mostowscy
Dziewin 9, 59 – 330 Ścinawa
tel. kom. 608 454 935, 660 789 657
e-mail: aktywnydziewin@vp.pl