Zbigniew Posacki
Stowarzyszenie Lubiąż

Plac Klasztorny 1
56-100 Wołów
tel. kom. 609 835 798
e-mail: stowarzyszenie@lubiaz.pl