Historia przez Cystersów pisana

Lubiąż to niezwykłe miejsce w dolinie Odry, w którym znajduje się jeden z cudów Polski – Klasztor Cystersów, z najdłuższą fasadą barokową w Europie.

To także niezwykłe miejsce pod względem przyrodniczym – rezerwat Odrzyska, Lasek św. Jadwigii – oraz historycznym ze względu na Kościół parafi alny p.w. św. Walentego z XVIII w. czy Zagrodę Łużycką z XIX w.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z warsztatów i lekcji na łonie przyrody, podczas których z przyjemnością przybliżymy Państwu dzieje Cystersów, które miały wielki wpływ na rozwój Dolnego Śląska.

1