нүүрс нь хөдөлгүүрийн хэмжээг 1мм-ээс 6мм хүртэл устгадаг

Related Products