Poznaj Dolnośląskie Ekomuzea w naszym regionie!

Ekomuzeum to otwarte muzeum tematyczne, którego obiekty i eksponaty, rozproszone w terenie, tworzą „żywą” kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich naturalnego występowania.

Aktualności

Loading…

Sprawdź dokładną ofertę naszych wszystkich Ekomuzeów!